mail@jet4jobs.nl

Werkgever

Hoe kunnen wij u ontzorgen..

Wij gaan u geen oud nieuws brengen over het stijgende aantal vacatures op de hard aantrekkende arbeidsmarkt. U bent vast meer geïnteresseerd in het op peil houden van uw personeelsbezetting want de schoorsteen moet blijven roken. Wij bieden uitzenddiensten aan alsook payroll en het werven van nieuw personeel. Onze werkwijze kenmerkt zich door een zeer goede bereikbaarheid, persoonlijke benadering en de drive om samen met werkgever en werknemer tot succes te komen. Wij besparen u tijd en geld zodat u kunt ondernemen!

Werven van personeel..

Het werven van personeel is een vak. Wij komen bij u langs om uw wensen te inventariseren. Wij dragen alleen kandidaten aan die aansluiten bij de functie. Dit betekend voor u dat u zich niet door stapels sollicitaties hoeft te worstelen om in het slechtste geval na een paar maanden inwerken weer afscheid moet nemen. Dit is vele male kostbaarder dan het werven aan ons over te laten.

Minder administratieve last..

Bij onze uitzenddienst maken wij voor de urenregistratie gebruik van een handige app voor de werknemer. Ons verloningssysteem is daardoor zo goed als papierloos en zeer overzichtelijk. Dat betekend voor u, dat u veel tijd en kosten bespaard.

Contractkeuze..

Gaat u iemand in dienst nemen, payrollen of inlenen via een uitzendovereenkomst. De Nederlandse wet en regelgeving is continue aan verandering onderhevig en kan daardoor van grote invloed zijn op de keuze van personeelsaanname. Het arbeidsverleden van een werknemer is tegenwoordig van invloed op bijvoorbeeld het salarisniveau en contractsduur. Daarnaast heeft u wellicht te maken met een CAO die minstens zo dynamisch is. Samen kijken wij met u naar een juiste contractkeuze zodat zowel werknemer als werkgever tevreden is.

Heldere afspraken..

Wij maken vooraf graag heldere afspraken met alle betrokken partijen. Wij verwachten dat onze kandidaten op tijd zijn, goed werk leveren, niet discrimineren of stelen en dat iedereen elkaar met respect behandeld. Daar staat tegenover dat zij op tijd betaald krijgen en niet worden uitgebuit. Mede door ons verloningssysteem kan er over gewerkte uren weinig discussie ontstaan.

Graag tot ziens!